Rekonstrukce

Dobrá investice

 

Přestože není doba úplně jednoduchá a člověk neví, jestli se má do rekonstrukce koupelny, kuchyně, bytového jádra, nebo do rekonstrukce celého bytu vůbec pustit, dejte na svůj zdravý rozum.
Rekonstrukce koupelny, bytového jádra, případně celého bytu, včetně výměny oken za plastová okna je investicí a navýšením hodnoty Vašeho bytu. Je to sázka na něco co Vám nikdy nikdo nevezme.

Funkčnost a krása

I perfektně udržovaná koupelna po desítkách let užívání ztratí původní krásu a hygienické vlastnosti. U umakartových bytových jader to platí dvojnásob. Většinou již také nevyhovují současným moderním potřebám, a to nemluvě o bezporuchovém provozu.

Odstranění rizik

Všechny instalace (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady) jsou již dávno za zenitem životnosti a dá se předpokládat, že spíš dříve, než později dojde k nějaké havárii. Asi jediným ekonomicky smysluplným řešením tohoto stavu koupelny, nebo bytového jádra je kompletní rekonstrukce, počínaje jeho odstraněním a vybudováním nového, moderními materiály, technologiemi a instalacemi.

 

 

Rekonstrukce koupelny. Rekonstrukce. Rekonstrukce koupelny.

Výběr partnera pro rekonstrukci

Jedno z mnoha rozhodnutí, které musíte udělat, a to velmi odpovědně, je výběr dodavatele. Dnes už dělají bytová jádra všichni, kdo se naučili vyzdít koupelnu Ytongem a berou to jako dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby tak náročnou a kompletní rekonstrukci prováděli, přestože zahrnuje opravdu technologicky náročný proces.

Oni ji asi zvládnou vyzdít, to ano, ale jestli to odpovídá statickým požadavkům bytu, nebo statickým požadavkům celých panelových domů, to už nikdo neurčí. Nemluvě o kvalitě provedené rekonstrukce.

Pozornost si zaslouží i firmy slibující rekonstrukci bytového jádra do 7 dnů. Takové firmy vybírejte velmi ostražitě, případně se jim vyhněte úplně. Při použití dnešních běžných stavebních materiálů a dodržení přesných technologií vyžaduje rekonstrukce i určitou dobu pro technologické přestávky (zrání materiálů) a každé uspěchání těchto postupů je vždy na úkor kvality a trvanlivosti provedených prací.

Reference

Jsou určitě nejdůležitější. Přesvědčte se na vlastní oči, nebo alespoň uši, že Vámi vybraná firma skutečně umí to, co slibuje a krásně popisuje. Nechejte si dát konkrétní kontakty a spojte se s lidmi, kteří prošli v poslední době rekonstrukcí koupelny, bytového jádra, nebo celého bytu u této firmy.

Odbornost

Provádění staveb stanovuje §160 zákona č. 183/2006 Sb.:

 1. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění^49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění
 2. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
 3. Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104
 4. Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím

Stavbu a její změnu může tedy provádět jen právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (např. obchodní zákoník, živnostensky zákon)

Jednoduše řečeno, musí mít jako předmět podnikání:

„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Z výše uvedeného vyplývá, že za oprávněného zhotovitele stavební úpravy (tedy i rekonstrukce bytového jádra) ve smyslu stavebního zákona nelze považovat osobu, která podniká na základě živnostenského listu, kde v předmětu podnikání je uvedena řemeslná činnost (např. zednictví).

Vřele doporučujeme prověřit si dodavatele, jestli jsou opravdu způsobilí rekonstrukci provádět a vyvarovat se tak velkých nepříjemností, které by mohly nastat, v případě, že se něco nepovede.

Cena

U rekonstrukce bytového jádra, koupelny i bytu víc jak kde jinde platí, že levně koupené, dvakrát placené. Zástupce dodavatele musí umět vysvětlit rozdíly v cenách jednotlivých materiálů, zařizovacích předmětů, sanity a technologických stavebních postupů. U všech položek existuje více cenových variant, ptejte se, proč nabízí zrovna tu.
Před odsouhlasením cenové nabídky se ujistit, že v cenové kalkulaci nechybí žádné položky, počínaje přípravou projektu, přes dodávky veškerých materiálů, kompletních a vhodných technologií, až po provedení revizních zkoušek a vystavení revizních zpráv.
Toto vše musí být v nabídce detailně položkově rozepsáno, měla by být podepsána smlouva o dílo, která garantuje nepřekročitelnou cenu, pokud nedojde v průběhu rekonstrukce ke změně projektu, materiálů, nebo technologií na základě oboustranné dohody.
Nepřistupujte také na práce oceněné hodinovou sazbou. Kvalitní firma bude mít cenu rekonstrukce přesně stanovenou, bude konečná a s uvedenými jednotkovými cenami.

Služby v rámci přípravy rekonstrukce

Za jeden z klíčových argumentů pro výběr té „správné firmy“ je rozsah služeb, které dostanete, ještě než něco začnete rekonstruovat.

Před rekonstrukcí:

 • Zaměření, zakreslení - provedeme zaměření, zakreslení a vytvoření výkresové dokumentace sloužící pro samotnou rekonstrukci.

Zaměření a zakreslení rekonstrukce Zaměření a zakreslení rekonstrukce

 • Návrhy materiálů a technologií - navrhneme materiály, technologie, vybavení a zařízení. Materiály a vybavení posuzujeme jako celek pro dokonalý vzhled, funkčnost a nadčasovost.

Návrhy materiálů a technologií

 • Dispoziční řešení - ukážeme, co všechno a jak by šlo udělat, probereme spolu každou variantu dispozičního řešení a poradíme, jaké řešení bývá pro Váš prostor nejvýhodnější.

Dispoziční řešení rekonstrukce Dispoziční řešení rekonstrukce

 • Vytvoření 3D náhledů – předvedeme všechny uvažované varianty, materiály a vybavení přenesené do reálného zobrazení tak, jak budou (mohla by) vypadat po rekonstrukci.

Vytvoření 3D náhledů Vytvoření 3D náhledů

 • Podmínky a podklady - seznámíme Vás s nezbytnými podmínkami Vaší rekonstrukce a připravíme pro Vás podklady nutné k této rekonstrukci.

Podmínky a podklady p rekonstrukce Podmínky a podklady p rekonstrukce

 • Administrativa a agenda - zajistíme projektovou dokumentaci pro ohlášení, stavební povolení, statický posudek, podání žádostí, oznámení a veškerou administrativní agendu.

Administrativa a agenda p rekonstrukce Administrativa a agenda p rekonstrukce

Komplexnost nabízených služeb dodavatele

Velké riziko při rekonstrukcích spočívá v nekomplexnosti služeb u dodavatele rekonstrukce. Pokud dodavatel nezajišťuje kompletní rozsah materiálů a služeb, pravděpodobně se u Vás vystřídá několik živnostníků, jednotlivců, kteří v případě reklamace již nemusí být živnostníci a už vůbec nemusí mít nic společného s věcí jako je rekonstrukce bytového jádra nebo rekonstrukce bytu. Pak pochopíte, proč jste tenkrát ušetřili několik málo tisíc - abyste je v případě reklamace vynaložili na složité opravy a způsobili si nemalé komplikace. Pokud už seženete firmu, která se do opravy po jiné firmě pustí, dá se očekávat, že to budou chtít velmi solidně zaplatit….

My dodáme a ručíme za všechny dodané materiály, technologie a práce, které budou u Vás realizovány.

 • Příprava projektu – zaměření, dokumentace, vizualizace
 • Zajištění veškerých nutných povolení
 • Bourací práce
 • Zednické kompletní práce
 • Odvoz materiálů
 • Hydroizolace
 • Montáž obkladů a dlažeb
 • Elektroinstalace vč. revizí
 • Vodoinstalace
 • Plynové instalace vč. revizí
 • Vzduchotechnika – odsávání
 • Topenářské práce
 • Montáž sádrokartonů, podhledů, stěn, funkčních a estetických prvků
 • Podlahářské práce (nové i repasování původních)
 • Malířské práce
 • Okna a dveře
 • Zateplení a odhlučnění vnitřních stěn
 • Dodávka kuchyní, nábytku na míru
 • Úklidové služby

Pojištění firmy a záruky

Nikdo z nás si nepřeje nic nepříjemného, děláme vše pro to, aby se tak nestalo a také se zatím nic nestalo.


Ale život je někdy nevyzpytatelný a rád si s námi pohraje. Nelze na světě vše zaručit, a proto jsme se i na toto v rámci možností připravili.


Máme sjednané pojištění za škody způsobené v rámci našich stavebních činností.


Na provedené práce poskytujeme nadstandardní záruku v délce 36 měsíců