Příprava projektů

zpět na rekonstrukce

Není čas na plánování, ale musí se rychle rekonstrukce zahájit. To je zásadní problém probíhající rekonstrukce. Korektní zadání a příprava projektu by se neměla podcenit. Projektem chráníte nejen své peníze, ale také cíl, ke kterému rekonstrukce má dospět.

Ke každé rekonstrukci bytu, bytového jádra, či koupelny přistupujeme s maximální pečlivostí a důrazem na detaily.
Příkladů jak dopadne podcenění přípravy rekonstrukce je mnoho a vždy se špatným koncem.
Neděláme a nebudeme dělat rekonstrukci, na kterou nejsme dobře připraveni a o které nejsme přesvědčeni, že dopadne výborně. Proto věnujeme přípravě takovou pozornost a zakládáme si na tom.

Příprava projektů Příprava projektů. Příprava projektů.

Dobrá příprava

je předpokladem záruky spokojeného průběhu rekonstrukce a dosáhnete tak požadovaných výsledků svého projektu. Neznamená to ale, že dobrá příprava je spousta práce ještě před rekonstrukcí. U těch projektů, kde rekonstrukce musí proběhnout bez projektu, veškerá analýza a rozhodování se děje až v průběhu započetí prací. Pokud si před rekonstrukcí necháte vytvořit projekt, pak každý dobrý vedoucí projektu koordinuje činnosti, popřípadě hledá řešení vznikající současných problémů či sporů v průběhu rekonstrukce. Pokud máte dobrý projekt, mnohem méně práce a problémů budete mít v průběhu rekonstrukce.

Příprava projektů.

Nosnou kostrou přípravy projektu

je vytvoření a převzetí zadání. Souhlas s tím, že projektový záměr rekonstrukce je zadání projektu rekonstrukce. Zadavatel si tak ujasní co potřebuje pro uskutečnění svého projektového záměru. Realizátor zase drží v ruce to, co se od něho očekává. Upřesníte si čas a ostatní zdroje. Výsledkem projektu rekonstrukce je dosažení ukončení rekonstrukce v požadovaném čase a dodržení stanovených nákladů rekonstrukce.

Hotový návrh projektu

zadavatel porovná se svou předběžnou představou a s limity pro čas a náklady na rekonstrukci. Pokud je projekt na rekonstrukci přijat, může se rekonstrukce zahájit.

zpět na rekonstrukce