Stavební povolení

zpět na rekonstrukce

Rekonstrukce a stavební úpravy

Stavební zákon říká, že pokud stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a zároveň nedochází ke změně vzhledu (myšleno z exteriéru), potom není nutné žádat stavební úřad o povolení ani tyto úpravy stavebnímu úřadu ohlašovat.

Mezi takové úpravy lze zařadit například rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce bytu, či odstranění částí, nebo celých příček v panelových domech, rekonstrukce koupelen, výměna dveří a oken. V ostatních případech se jednání se stavebním úřadem nevyhneme.

Při realizaci v rozsahu menších a ne technicky komplikovaných úprav, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií rekonstrukcí, často postačí tzv. ohlášení. V tomto případě je nutno uvést detaily o stavbě (účel, místo stavby) a doklad o vlastnictví. Nutné je předložit alespoň zjednodušený přehled zamýšlených stavebních úprav. Projektová dokumentace není nutná a ani schválení autorizovanou osobou.

Stavební povolení je nutné pak ve všech ostatních případech stavebních úprav domu či bytu. K žádosti o stavební povolení potřebujete souhlas vlastníka, projektovou dokumentaci současného i plánovaného stavu a schválení autorizovanou osobou. Kolaudace je nutná po dokončení všech stavebních úprav. Jedná se o schválení řádně provedených prací a povolení k používání upravovaných prostor.

Celé znění stavebního zákona můžete nalézt například na adrese

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/

Pokud stavební úřad není kladně přesvědčen o vlivu rekonstrukce na okolní stavby a pozemky, pak je potřebné stavební povolení. Modernizace většího charakteru a rekonstrukce při kterých je třeba stavební povolení se musí připravit odpovědněji a detailněji. Prokazujete, že rekonstrukce nebude mít vliv na životní prostředí, práva sousedů, celkové zásobování domu a statiku domu. Společné části a zařízení domu slouží všem majitelům bytů a jednotlivé byty by bez nich nemohly fungovat.

Společné části a zařízení domu jsou:

  • základy domu
  • všechny nosné konstrukce (i nosné zdi ve vašem bytě)
  • střecha
  • vchodové prostory
  • schodišťové prostory
  • sklepy
  • podkroví
  • rozvody vody, kanalizace, elektřiny a plynu

Proto třeba o stavební povolení požádat vždy, když děláte při rekonstrukci zásah do těchto zařízení a konstrukcí.

 

zpět na rekonstrukce